Νέα

Eιδικότεροι στόχοι των βιώσιμων διδακτικών παρεμβάσεων

2011-12-26 11:54
  Ειδικότερα οι διδακτικές παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν στοχεύουν στην: ενσωμάτωση μιας εστιασμένης στα δικαιώματα του παιδιού προσέγγισης της μελέτης των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στο αναλυτικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη χρήση των...

Σημείωση επισκεπτών

2011-12-25 23:19