ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδακτική ενότητα: Mαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών

Δημιουργοί: Παπαδάκη Μαριάννα, Πούλιου Χριστίνα

Διδακτική ενότητα: Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο μαθητή σ. 23-24
                                                                                             Τετράδιο εργασιών σ. 21-22

 

Δημιουργοί: Βασιλάκης Εμμανουήλ, Πασχοπούλου Βασιλική

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο μαθητή σ.17-18
                                                                                             Τετράδιο εργασιών σ.15-16