ΓΛΩΣΣΑ

Διδακτική ενότητα: Η ζωή έξω από την πόλη

Υποενότητα: Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

Δημιουργοί: Βιδάκη Στεφανία, Ταμιωλάκη Αναστασία, Τσιμπλάκη Εμμανουέλα

  

 
Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: 

  

 

 

 

 

 

 

Διδακτική ενότητα: Η διατροφή

Yποενότητα: Η πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα

1. Δημιουργοί: Αρετίνη Μαρία, Κολυβά Χρυσούλα Αμινά

 

2. Δημιουργοί: Καλογεροπούλου Πολυξένη, Κελγιαννάκη Αφροδίτη

 

Yποενότητα: Συνταγές μαγειρικής

Δημιουργοί: Γκουγκουστάμου Γεωργία, Καλοστύπη Κυριακή

 
Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτική ενότητα: Πόλεμος και ειρήνη

Υποενότητα: Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ

Δημιουργοί: Ασκοξυλάκης Εμμανουήλ, Πολυχρονάκη Ελένη, Σκουντάκης Μίνιος

  

 

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: