ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδακτική ενότητα: Προβλήματα με ποσοστά

Δημιουργοί: Κανδηλάκη Αικατερίνη, Καραταράκη Ευριδίκη

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο Μαθητή σ. 64-65
                                                                                              Τετράδιο Εργασιών σ. 26-27