ΓΛΩΣΣΑ

Διδακτική ενότητα: Ο φίλος μας το περιβάλλον

Υποενότητα: Η φίλη μας η θάλασσα

Δημιουργοί: Καλλιγέρου Εύα, Κουκουριτάκη Σοφία, Σφυράκη Αικατερίνη

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: