ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Διδακτική ενότητα: Aλλαγές στην επιφάνεια της γης

Δημιουργοί: Κοσμάτου Δανάη, Κοτσώνης - Γαρεδάκης Φίλιππος

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο Mαθητή σ. 84-86

                                                                    Τετράδιο  Eργασιών: σ. 38

 

Διδακτική ενότητα: H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας

1. Δημιουργοί: Κυδωνία Μαρία, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

2.Δημιουργοί: Κυδωνίδη Ουρανία, Λιόση Φωτεινή

 

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο:  Βιβλίο Mαθητή σ. 72-73 

                                                                   Τετράδιο Eργασιών: σ. 32 

 

Διδακτική ενότητα: Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.

1. Δημιουργοί: Αγγελίδου Ανατολή, Ζωγραφάκη Ευαγγελία

 

 

2. Δημιουργοί: Βασιλάκη Ελένη, Καρανδινάκη Κωνσταντίνα 

 

3. Δημιουργοί:  Σταματούκου Μαριάννα, Φιλιππή Μαρία

  

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο Mαθητή σ. 63-65

                                                              Τετράδιο Eργασιών: σ. 28-29

 

Διδακτική ενότητα: Oι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδαας

Δημιουργοί: Γεωργίου Κωνσταντίνα, Θεοδωράκη Αφροδίτη

 

Η διδακτική ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο: Βιβλίο Mαθητή σ. 90-92

                                                                 Tετράδιο εργασιών σ. 40-41